Poza lekcjami

Zajęcia dodatkowe realizowane w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

Zespół humanistyczny

l.p. Nazwa zajęcia Beneficjenci Rodzaj zajęć Terminy Osoba prowadząca
1 Młodzi poloniści 5a, 6a, 6b Zajęcia uzupełniające podstawę programową piątek

14.30 – 15.20

 

sala 30

Anna Szymczyk
2 Tropiciele Historii 5a, 6a, 6b Przygotowanie
do konkursów o tematyce historycznej
poniedziałek

14.30 – 15.15

 

sala 24

Piotr Jusiak
3 Teofilek – Koło przyjaciół Jana Pawła II 5a, 6a, 7a Przygotowanie
do konkursów o tematyce religijnej i biblijnej
środa

16.10 – 17.55

 

sala 32

Wioletta Boroń
4 Śpiewajmy razem –  Koło Muzyczne 5a, 6a, 6b, 7a Przygotowanie oprawy muzycznej imprez szkolnych, przygotowanie  do konkursów poniedziałek

15:20 – 16:10

Andrzej  Łapiński
5 Szansa na sukces 8a, 8b, 8c Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty piątek

15.25 – 16.10

 

sala 30

Anna Szymczyk

 Zespół matematyczno-informatyczny

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 „Z matematyką za pan brat” Klasy 5-8 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wtorek

14:30-15:20, sala 25

Małgorzata Łaszcz-Toczek
2 „Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty” Klasy 8 a, c Zajęcia dodatkowe przygotowanie do egzaminu

 

piątek 7:10-7:55, sala 27 Elżbieta Słupik
3 „Znam, rozumiem, umiem” Klasa 7a Zajęcia wyrównawcze czwartek 7:10-7:55 sala 27 Elżbieta Słupik
4 „Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty” Klasy 8 b Zajęcia dodatkowe przygotowanie do egzaminu

 

czwartek 8:00-8:45 sala 25 Małgorzata Łaszcz-Toczek
5 Grafika komputerowa. Klasy 5-8 Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne piątek  14:30-15:20

sala 36

Leszek Stankiewicz
6 Przygotowanie do konkursu informatycznego LOGIA Klasy 5-8 Zajęcia dodatkowe – Koła zainteresowań z matematyki piątek 15:25-16:10 sala 36 Leszek Stankiewicz

 Zespół przyrodniczy

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Łatwa i ciekawa biologia” Uczniowie z klas 5-8 Zajęcia dla ucznia zdolnego wtorek 7:10-7:55 sala 33 Marta Niewiadomska
2 „Tajemniczy świat fizyki” Uczniowie klas 7-8 Zajęcia wyrównawcze środa 7:10-7:55 sala 33 Marta Niewiadomska
3 „Poczuj chemię do chemii” Uczniowie klas 7-8 Zajęcia wyrównawcze wtorek 7:10-7:55 sala 25 Klaudia Bargieł
4 „Z geografią za pan brat” Uczniowie z klas 5a, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 8c Koło zainteresowań dla ambitnych wtorek 14:25-15:10

sala 29

Izabela Olech-Wójcik

 Zespół języków obcych

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Deutsch ist einfach Klasy 8 i 7 Zajęcia wyrównawcze wtorek 16:10

sala 35

Joanna Owczarek
2 Świat hiszpańskiego – Ole! Klasy 8 i 7 Zajęcia wyrównawcze wtorek 15:25

sala 32

Joanna Woźniak
3 Cool kids Klasy 1 i 2 Zajęcia wyrównawcze środa 13:40-14;25

sala 14

Magdalena Górka
4 Chit – Chat Klasy 1 i 2 Zajęcia rozwijające umiejętności językowe czwartek  13:40-14:25

sala 14

Magdalena Górka
5 Improve youe Wnglish Klasa 5 Zajęcia rozwijające umiejętności językowe środa 15:25-16:10

sala 34

Piotr Łopacki
6 Nie taki egzamin straszny… Klasa 8 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty
z języka angielskiego
piątek 08:00-8:45

sala 34

Piotr Łopacki

   Zajęcia pozalekcyjne w edukacji wczesnoszkolnej

 

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin,

dzień tygodnia, godzina, sala***

Osoba prowadząca
1.  

 

„Wesołe literki”

Uczniowie klasy pierwszej, którzy wykazują zdolności językowe, podczas obowiązkowych zajęć rozwiązują zadania wykraczające ponad podstawę programową.  

 

Koło dla uzdolnionych

 

 

środa

 

12:40- 13.25

 

sala 22

1a i 1b

Agnieszka Świątek

2.  

„Zagadki matematyczne”

Zajęcia przeznaczone

dla uczniów klasy pierwszej

z uzdolnieniami matematycznymi.

 

Koło dla uzdolnionych

czwartek

12.40-13.25

Sala 21

1a i 1b

Agnieszka Świątek

3.  

„Ćwiczenia małych dłoni”

 

Przygotowanie do pisania

– grafomotoryka.

Zajęcia przeznaczone

dla uczniów klasy pierwszej mających trudności w nauce pisania.

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

12.40-13.25

Sala 21

1b

Agnieszka Świątek

  ,,Mistrz słowa i ortografii” Zajęcia dla uczniów klasy drugiej, rozwijające zainteresowania czytelnicze,

umiejętności recytatorskie, przygotowujące do udziału

w inscenizacjach, małych formach teatralnych ,

z elementami dramy. Podniesienie poziomu znajomości ortografii

i interpunkcji polskiej; doskonalenie sprawności ortograficznej.

 

 

 

 

Koło dla uzdolnionych

wtorek

12:40 – 13:25

sala 23

2a

Żanetta Wośko

   

„Czytam i piszę coraz lepiej”

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy drugiej z trudnościami

w nauce czytania i pisania

Zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze

środa

12:40 – 13:25

sala 23

2a

 

Żanetta Wośko

   

 

„Liczby wokół mnie”

Uczniowie klasy drugiej, którzy mają zainteresowania

i zdolności matematyczne, podczas obowiązkowych zajęć rozwiązują zadania wykraczające ponad podstawę programową.

 

Koło dla uzdolnionych matematycznie

z elementami programowania

czwartek

12.40-13.25

sala 14

2b

 

Małgorzata Król

  „Od sylaby do zadania” Uczniowie klasy drugiej, którzy mają trudności w nauce, wymagają wsparcia i dostosowania wymagań edukacyjnych. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze środa

8:00-8:45

sala 14

2b

Małgorzata Król

  Zajęcia dodatkowe- wychowanie fizyczne

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina Osoba prowadząca
1. Sport moją pasją Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne poniedziałek 14.30-15.15

Czwartek 14.30-15.15

Mateusz Niewiadomski
2. Mali mistrzowie Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne czwartek 13.40- 15.10

 

Adam Kulesza
3. Magia sportu Klasa 8 Sportowo-rekreacyjne poniedziałek 16.10-16.55 Konrad Dousa
4. Sport na całe życie Klasy 5,6,7,8 Sportowo-rekreacyjne poniedziałek 14.35-16.05 Marek Chański
5. Zajęcia korektywy Klasy 0 A,B Korekcyjne środa 11.40-12.10, Mateusz Niewiadomski
6. Zajęcia korektywy Klasa O C Korekcyjne czwartek 14.30-15.00 Adam Kulesza
7.          

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat@sp388.edu.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/