Poza lekcjami

Oferta zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Zespół humanistyczny

Lp. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Terminy Osoba prowadząca
1 Młodzi Poloniści 4a, 4b, 5a, 6b Koło zainteresowań przygotowujące
do konkursów polonistycznych
Wtorek

13.40 – 14.25

Anna Szymczyk
2 Tropiciele Historii 4a, 4b Zajęcia dla uczniów
z opiniami z Poradni PPP
o specjalnych potrzebach kształcenia
Wtorek

14.35 – 15.20

Anna Szymczyk
3 LOLEK 3a, 3b, 3c Koło zainteresowań przygotowujące do konkursów o tematyce religijnej Czwartek

12.40 – 13.25

Wioletta Boroń
4 Art and craft 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Koło zainteresowań przygotowujące do konkursów plastycznych Poniedziałek

13.40 – 14.25

Magdalena Stępień
5 Młodzi Przyjaciele Warszawy 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Koło historyczno-krajoznawcze

 

Poniedziałek

15.25 – 16.55

Jacek Kostrzewski
6 Szkolny Zespół Wokalny 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Zajęcia wokalne Środa

13.40 – 15.20

Olga Mek

 Zespół matematyczno-przyrodniczy

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Geniusz Geograficzny 5a, 5b, 6a, 6b Zajęcia dla uczniów uzdolnionych, przygotowanie do konkursów Poniedziałek. 13:30 -14:15, sala 29 Izabela Olech-Wójcik
2 Zainwestuj w matematykę 4b, 5b Zajęcia przeznaczone dla uczniów mających problemy
z opanowaniem treści podstawy programowej.
Wtorek
13:30 – 14:15, sala 25
 

Jolanta Waliszewska

3 Laboratorium przyrody 4a, 5b, 6a Zajęcia dla uczniów zdolnych z przyrody Czwartek
7:15-7:55
Małgorzata Kosterska
4 Matematyka dla każdego 4a, 4b Zajęcia matematyczne Poniedziałek
7:10 – 7:55
Leszek Stankiewicz
5 Animacje w programie Scratch 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Koło informatyczne Piątek 7:10 – 7:55 Leszek Stankiewicz

 Zespół języków obcych

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1 Anglojęzyczna gazetka IV – VI dla chętnych Zajęcia rozwijające kompetencje językowe. Czwartek 7:10 – 7:55 sala 34 Karolina Fiedor
2 Anglojęzyczny teatrzyk IV – VI dla chętnych Zajęcia rozwijające kompetencje językowe. Czwartek 16:15 – 17:00 sala 34 Karolina Fiedor
3 Z językiem angielskim
w świat
2a, 2b, 2c Zajęcia rozwijające kompetencje językowe. Wtorek 12:45 – 13:30, sala 24 Joanna Bartoszczuk
4 English Adventures 3a, 3b, 3c Zajęcia wspomagające ucznia zdolnego Czwartek 12:40 – 13:25, sala 24 Joanna Bartoszczuk

 Zajęcia dodatkowe- wychowanie fizyczne

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina Osoba prowadząca
1. Ping pong do „Woli” 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b Sportowo-rekreacyjne  Poniedziałek 13:30 – 15:20 Adam Kulesza
2. Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej 4a, 4b, 5a, 5b Sportowe Środa 15.25-16.10 Konrad Nassalski

 Zajęcia dodatkowe – edukacja wczesnoszkolna

l.p. Nazwa zajęć Beneficjenci Rodzaj zajęć Termin, dzień tygodnia, godzina, sala Osoba prowadząca
1. Zagadki matematyczne 1a Koło matematyczne Środa, 11.40-12.25 sala 28 Agnieszka Świątek
2. Wesołe literki 1a Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego Środa,12.40-13.25 sala28 Agnieszka Świątek
3. Mały artysta 1b koło plastyczne poniedziałek, 12:40-13:25 Sylwia Zelik-Zdzieborska
4. Coraz lepiej piszę i liczę 1b Zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze

czwartek, 12:40-13:25 Sylwia Zelik-Zdzieborska
5. Asy z pierwszej klasy 1c Zajęcia matematyczne Wtorek

11.40- 12.25 sala 27

Olga Golec
6. Gimnastyka dla smyka, jego ręki, oka i języka, czyli usprawnianie przez działanie 1c Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Czwartek

12.40- 13.25 sala 27

Olga Golec
7. Mistrz słowa i ortografii 2a Koło żywego słowa poniedziałek  11:40 – 12:25, sala 22 Żanetta Wośko

 

8. Czytam, piszę i liczę coraz lepiej 2a Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne piątek 11:40 – 12:25, sala 22 Żanetta Wośko

 

9. Matematycy na start 2b Koło matematyczne piątek 11.40-12.25 sala 21 Małgorzata Król
10. Lekturki spod chmurki 2b Zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze

piątek 11.40-12.25

sala 21

Małgorzata Król
11. Sztuka nie zna granic 2c Zajęcia artystyczne poniedziałek, wtorek 12:30 -13:00 Katarzyna Alaba
12. W świecie Montessori – czytam, piszę liczę 2c Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środa 12:30 -13:15 Katarzyna Alaba
13. Uczę się, utrwalam, zapamiętuję 3a Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne czwartek 7.00-7.45 Aneta Wiśniewska
14. Koło programowania
i robotyki
3a Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne piątek 14.00-14.45 Aneta Wiśniewska
15. Z ortografią za pan brat 3b Zajęcia rozwijające
z języka polskiego
wtorek 11.40-12.25 Aneta Szkatulska
16. Wiem, potrafię, rozumiem 3b Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze

poniedziałek 11.40-12.25 Aneta Szkatulska
17. Poznajemy Świat Wokół Nas 3c Koło matematyczno-przyrodnicze wtorek 11.40-12.25 Ewa Karlicka
18. Piszę i liczę 3c Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze

środa 11.40-12.25 Ewa Karlicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content