Władze


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 388  im. Jana Pawła II

Pan mgr Jarosław Fonrath

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II

Pani mgr Iwona Skwirut

przyjęcia interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu

tel 22 836-03-41 wew 101

Struktura organizacyjna


Sekretariat Szkoły

czynny codziennie oprócz czwartku w godzinach 7:00 – 15:00

tel 22 836-03-41 wew 101

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

Sekretarz Szkoły – Pani Marzena Staniaszek

 

Kierownik Gospodarczy – Pan Mariusz Muszyński
godziny pracy 6:00 – 14:00

tel 22 836-03-41 wew 108

e-mail: administracja.sp388@eduwarszawa.pl

 

Kierownik  Obiektów Sportowych

tel 22 836-03-41 wew 112

e-mail: hala.sp388@eduwarszawa.pl

 

Posiłki w szkole prowadzi ajent – Arkadiusz Szulc

tel. 504-274-847, e-mail: arek.szulc@wp.pl

 

„Sprawozdanie finansowe placówki za 2023 rok zostało opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy” pod adresem: dbfowola.bip.um.warszawa.pl

Zamówienia publiczne


 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

KONKURS OFERT
w sprawie prowadzenia stołówki w budynku
Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II
ul. Deotymy 25/33 w Warszawie

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
w kuchni szkolnej posiłków: śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek
w budynku Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie.
2. Z posiłków korzystają uczniowie klas „0”, klasy szkoły podstawowej oraz personel szkoły.
3. Orientacyjna ilość dziennie wydawanych posiłków wynosi ok. 300 szt.
4. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Posiłki muszę posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży (U. z 2016 poz. 1154 –Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży
w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach), muszą być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U. 2017, poz. 149).
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia 02.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferta powinna zawierać:
1. Dane firmy, w tym wydruk z CEDiG.
2. Certyfikat wdrożonego systemu HACCAP.
3. Potwierdzenie doświadczenia w prowadzeniu żywienia dzieci.
4. Przykładowe menu na 4 tygodnie.
5. Ofertę cenową posiłków (w abonamencie, dla klas „0” i indywidualną)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33, 01-407 Warszawa do godziny 13.30 dnia 08.11.2023 r.
Opis postępowania:
1. przegląd złożonych ofert,
2. uczestnik konkursu, którego oferta zostanie wybrana będzie telefonicznie poinformowany,
3. oferentom nie przysługują środki odwoławcze od wyników konkursu,
4. zastrzega się prawo odwołania konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Osoby zainteresowane obejrzeniem pomieszczeń kuchni szkolnej proszone są o kontakt telefoniczny: 506 878 328 – Mariusz Muszyński.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content