2.09.2011 roku wszyscy uczniowie naszej szkoły w ramach Akademii Filmowej udali się na projekcję filmu Dzieci Ireny Sendlerowej.

Jest to biograficzny dramat historyczny przedstawiający historię Ireny Sendlerowej, która była częścią polskiego podziemia w czasie II wojny światowej i została aresztowana przez nazistów za przemycanie z getta prawie 2500 żydowskich dzieci.
Ta niezwykle wzruszająca historia bardzo się wszystkim podobała i zmusiła do refleksji, a kreacja Anny Paquin wzbudziła podziw i uznanie.

 

Irena Sendlerowa, właściwie Irena Stanisława Sendler, z domu Krzyżanowska (1910 – 2008) – polska działaczka społeczna, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego.
Zaczęła pomagać Żydom długo przed powstaniem getta warszawskiego. W grudniu 1942 świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom Żegota mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej miała przepustkę do getta, gdzie nosiła gwiazdę Dawida jako znak solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta. Współpracowała z polską organizacją pomocową działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie. Uratowała ok. 2500 dzieci. Irena Sendler za swoją działalność została aresztowana w 1943 przez Gestapo była torturowana i skazana na śmierć. "Żegota" zdołała ją uratować, przekupując niemieckich strażników. Była też umieszczona na liście proskrypcyjnej przez kontrwywiad Narodowych Sił Zbrojnych , jako "zdecydowana komunistka . W ukryciu pracowała dalej nad ocaleniem żydowskich dzieci – uratowała ich ok. 2,5 tys.
Po wojnie pracowała na rzecz dzieci, m.in. tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym. Dane jej było doświadczyć, równie ciężkich jak ze strony gestapo, prześladowań komunistycznego urzędu Bezpieczeństwa. W więzieniu straciła dziecko (urodziło się ono przedwcześnie i zmarło). WPRL-u zupełnie o niej zapomniano, co może dziwić, bo przecież kierowany przez nią zespół uratował od zagłady dwa razy więcej Żydów niż znany na całym świecie Oskar Schindler. Przesądził o tym jej AK-owski rodowód

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content