Klasa 7a uczestniczy w projekcie Fundacji Bez Wizy w ramach konkursu: Działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków realizuje projekt

Pocztówka z przeszłości

W ramach promocji działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz ochroną i opieką nad zabytkami stolicy realizujemy projekt edukacyjny przeznaczony do dzieci z klas VI – VIII szkół podstawowych. Mamy na myśli po 6 spotkań, w czasie których uczniowie poznają historię 4 zabytków. Poznają historię budynku i jego mieszkańców (bądź lokatorów) oraz urzędów w nim rezydujących. Zabytek – wybrany przez grupę uczestników – stanie się leitmotivem ścieżki edukacyjnej, która, dzięki spotkaniom w fotoplastykonie, zajęciom warsztatowym z fotografii, wycieczkom plenerowym i lekcjom z konserwacji, wzbogaci wiedzę odbiorców o ochronie zabytków i dziedzictwie kulturowym stolicy. Na warsztatach fotograficznych młodzież zdobędzie teoretyczne i praktyczne umiejętności fotografowania architektury, co przełoży się na stworzenie własnych prac graficznych w oparciu o poznany zabytek. Projekt zostanie zwieńczony wernisażem prac uczestników. Wystawa pokaże dzieła graficzne inspirowane widokami starej Warszawy (przedwojenne pocztówki) oraz fotografiami wykonanymi przez dzieci. Pięknie wydrukowane grafiki staną się ozdobą szkół i będą zachęcać młodzież i kadrę do wykorzystywania naszych pomysłów w edukacji. Wernisaż umożliwi ponadto uczestnictwo w projekcie całej społeczności szkolnej i rodzinom beneficjentów. Zaprezentujemy prace dzieci, ale również, zaprosimy na mini spektakl w oparciu o “Gościniec albo Opisanie Warszawy” Adama Jarzębskiego. Wernisaż odbędzie się w przestrzeni zaprzyjaźnionego z Fundacją Bez Wizy jednego z warszawskich środków kultury (np: Dom Pracy Twórczej, ul. Ptysiowa 3; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Świętojańska 5, Piwnica pod regałami) albo w przestrzeni zaproponowanej przez  Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Tematy zajęć:

  1. Wycieczka tematyczna po starej Warszawie.
  2. Jak budynek staje się zabytkiem?

Co jest najważniejsze w zabytkowych budynkach?

Ich historia, znaczenie, funkcja, czy może wygląd? Na czym polega renowacja budynku?

Co decyduje, że jeden budynek podlega renowacji, a drugi zostaje rozebrany?

  1. Warsztat fotograficzny.

Zajmiemy się technikami fotografowania. Porozmawiamy o czułości matrycy, przysłonie, czasie naświetlania, balansie bieli. Uświadomimy dzieciom, jak ważna jest konsekwencja czynów i świadomość wyborów, by odpowiednio dobrać kadr i mądrze go komponować. Wzorem będą dzieła mistrzów malarstwa i fotografii. Pokażemy młodzieży, jak wykorzystać aparaty fotograficzne, które mają w telefonach.

  1. Fotografujemy zabytki. Młodzież otrzyma zadania, by wykorzystując wiedzę z warsztatu fotograficznego, zrobić różnego typu fotografię zabytkowego budynku.
  2. Historie 4 zabytków warszawskich.

Zajmiemy się historią jednej z Gazowni Miejskich:  ul. Dworska 25, Prądzyńskiego 12/14, Kasprzaka 25; Szpital Dziecięcy Bersohnów i Baumanów ul. Śliska 51; Pałacyku Konopackiego, ul.Strzelecka11/13; kościoła św. Augustyna  ul. Nowolipki 18.  Zapoznamy młodzież z historią budynków, poznamy ich lokatorów i mieszkańców oraz rolę, jaką zabytek pełnił i pełni w tkance miasta. Zobaczymy, jak wyglądała i zmieniała się Warszawa w okolicach tych zabytków.

  1. Tworzymy własne grafiki – warsztat z grafikiem.

Korzystając ze zdjęć z Archiwum Akt Dawnych i archiwum Ośrodka Karta każdy uczestnik – z pomocą grafika – skomponuje własną grafikę z użyciem wizerunku zabytku (w postaci zdjęcia, wykonanego w czasie zajęć plenerowych) i zdjęć archiwalnych.

Finał projektu – wernisaż z udziałem społeczności szkolnej, opiekunów i kadry pedagogicznej. Prezentacja prac dzieci, wstępny wykład przedstawiający założenia projektu i występ edukatora i aktora z wykorzystaniem  “Gościńca albo Opisanie Warszawy” Adama Jarzębskiego. Łukasz

Projekt w całości finansowany jest przez Fundację Bez Wizy i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zakładamy realizacje projektu w trybie stacjonarnym , ale nie wykluczamy jego realizacji online.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content