11 grudnia 2014 r. klasa 1f z wychowawcą i trenerem uczestniczyła w lekcji edukacyjnej pt. „Koleją po wiedzę” na terenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Podczas zajęć funkcjonariusz Komisariatu Kolejowego Policji zapoznał uczniów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w środkach komunikacji kolejowej i na dworcach, zagrożeniach występujących na przejazdach kolejowych oraz konsekwencjami prawnymi wybranych wykroczeń. Młodzież obejrzała również film o szkoleniu instruktażowym i pracy ratowników Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przypomnieli również o przeciwpożarowych zasadach bezpieczeństwa w obiektach mieszkalnych oraz czynnościach ratowniczych w związku z zatruciami tlenkiem węgla (II) – czadem.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach każdy z uczniów zdobył również niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka zajęć obejmowała naukę sprawdzania funkcji życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz resuscytację krążeniowo – oddechową. Największą atrakcją dla uczniów były ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantomów.

Samorząd klasowy 1f

W warsztatach edukacyjnych uczestniczyły również klasy: 1c, 1d, 1e, 2d, 2e oraz 2f.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content