Wzrok jest tym zmysłem człowieka, który dostarcza mu najwięcej informacji o otoczeniu.

Zdolność rozdzielcza ludzkiego oka wynosi 0,1 mm, co oznacza, że dwa punkty położone w tej odległości widzimy jeszcze jako odrębne.

Bez przyrządów powiększających możemy więc obserwować wszystkie obiekty przekraczające rozmiarami 0,1 mm, czyli większość roślin i zwierząt, niektóre glony, owocniki grzybów kapeluszowych.

Jednak komórki budujące te organizmy są już dla naszego wzroku niewidoczne. Ich wielkość waha się między 10 a 100 μm, czyli do 10 razy mniej niż wynosi zdolność rozdzielcza ludzkiego oka.

Bakterie, jednokomórkowe glony i pierwotniaki są jeszcze mniejsze: mają wielkość od 0,2 do 80 μm.

Obserwacje takich obiektów wymagają użycia mikroskopów, których zdolność rozdzielcza jest wielokrotnie większa niż możliwości ludzkiego oka.

Dzięki mikroskopom z Projektu Laboratorium Przyszłości w możemy obserwować przepiękny świat przyrody.

Za pomocą mikroskopu dziecko może przeprowadzać własne badania!

Zajęcia mikroskopowania cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i rozwijają ciekawość do poszukiwania własnych rozwiązań oraz umiejętności radzeniu sobie z trudnościami.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content