Nasza szkoła przystąpiła do programu przygotowanego przez Polską Akcję Humanitarną „Opowiadamy, żeby rozumieć. Rozumiemy, żeby zmieniać.”

W ramach realizacji programu dwoje nauczycieli i czternaścioro uczniów wzięło udział w warsztatach prowadzonych przez trenerów PAH. Celem programu jest uwrażliwienie młodych ludzi na nieszczęścia, jakich doświadczają  mieszkańcy krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi oraz zrozumienie znaczenia pomocy humanitarnej. Grupa pilotażowa będzie inicjowała zadania dla całej społeczności uczniowskiej. Po wykonaniu wszystkich zadań mamy szanse zdobyć certyfikat „Szkoły Humanitarnej”.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozmojowej Ministrerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015r. i realizowany w partnerstwie strategicznym z Fundacja PZU.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content