3 czerwca klasy II b oraz III d pod opieką p. J. Wojda i p. I. Skwirut brały udział w obchodach Międzynarodowego Roku Chemii w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.
Organizatorzy zaprezentowali różnorodność i bogactwo zagadnień współczesnej chemii. Dla młodzieży przygotowano wiele atrakcji, m.in. pokazy bardzo efektownych doświadczeń. Uczniowie mogli wziąć udział w eksperymentach i osobiście przekonać się na czym polega magia chemii.
Ciekawym doświadczeniem była np. „Tęczowa reakcja”. Można było zaobserwować jak 15
kropli zasady sodowej (NaOH) i dwóch kropli uniwersalnego wskaźnika zmienia
barwę po dodaniu kwasu solnego. Każda kropla HCl zmieniała barwę roztworu.
Bardzo efektownym doświadczeniem było stworzenie „pasty dla słonia”.
W wyniku reakcji z probówki wydostają się ogromne masy barwnej substancji. Reakcja jest
ciekawa, ale niebezpieczna, gdyż kontakt ze skórą może doprowadzić do oparzeń.
Jednak najbardziej spektakularnym doświadczeniem było stworzenie „węży faraona”,
co ciekawe potrzebna była do tego tylko jedna substancja. Podczas spalania biały rodanek rtęci zmienił barwę na brązową i zaczął jednocześnie gwałtownie rosnąć, przybierając postać wijących się węży .
Wszystkie pokazy były bardzo ciekawe i na pewno przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi chemią.

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content