„PROFESJONALIŚCI”

PROGRAM O WOLSKICH SZKOŁACH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH

NA ANTENIE TELEWIZJI

 

Urząd Dzielnicy Wola we współpracy z Telewizją Polską S.A. przygotował kampanię informacyjną, promującą zawody, w których kształcą szkoły ponadpodstawowe na Woli. Prezentujemy zawody, specyfikę kształcenia zawodowego oraz oferty rynku pracy dla różnych branży i zawodów.  Dzięki programowi „Profesjonaliści” oraz spotom reklamowym „Zostań profesjonalistą” uczniowie szkół podstawowych oraz ich rodzice pozyskają informacje niezbędne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych. Zapraszamy do obejrzenia programu „Profesjonaliści” w TVP 3 Warszawa, emitowanego w każdy piątek (ok. godz. 19.25) i w każdą sobotę (ok. godz. 18.15) od 20 marca do 18 kwietnia 2020 r.

Spoty reklamujące zawody emitowane są codziennie od 16 marca do 19 kwietnia 2020 r., w paśmie przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie (ok. 18.30 i 19.00).

Plan emisji programu „Profesjonaliści”

 

Lp. Nazwa szkoły Terminy emisji audycji „Profesjonaliści” Terminy emisji spotów reklamowych „Zostań profesjonalistą”
1. Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych:

– Technikum nr 29 (zawody – technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik reklamy)

20 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

21 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 16 do 22 marca

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1:

-Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły (zawody – technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń  i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie)

– Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 (oddział wielozawodowy)

27 marca ok. godz. 19.25 (piątek)

28 marca ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 23 do 29 marca

3. Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka:

– Technikum Elektroniczne nr 1

(zawody – technik elektronik, technik informatyk, technik mechatronik, technik programista)

3 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

4 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 30 marca do 5 kwietnia

4. Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego:

– Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego (zawody: technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik logistyk)

10 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

11 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 6 do 12 kwietnia

5. Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

– Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka (zawód – technik ortopeda)

– Branżowa Szkoła I stopnia nr 39

(oddziały wielozawodowe: ogólnodostępny i integracyjny)

17 kwietnia ok. godz. 19.25 (piątek)

18 kwietnia ok. godz. 18.15 (sobota)

codziennie, przez 7 dni, dwukrotnie w ciągu dnia, tj. przed Telewizyjnym Kurierem Warszawskim i po programie,  czyli  ok. 18.30 i 19.00,

od 13 do 19 kwietnia

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content