godzina 9:00 – 9:30

klasa 1c (prawy róg boiska)

klasa 7a (lewy róg boiska)

klasa 7b (ławka przy hali od strony parkingu)

godzina 9:45 – 10:15

klasa 6a  (prawy róg boiska)

klasa 3a (lewy róg boiska)

klasa 3b (ławka przy hali od strony parkingu)

godzina 10:30 – 11:00

klasa 2a (prawy róg boiska)

klasa 2b (lewy róg boiska)

klasa 8a (ławka przy hali od strony parkingu)

godzina 11:15 – 11.45

klasa 1a (prawy róg boiska)

klasa 1b (lewy róg boiska)

godzina 12:00 – 12:30

Oddziały przedszkolne:

klasa 0a  (prawy róg boiska)

klasa 0b (lewy róg boiska)

klasa 0c (ławka przy hali od strony parkingu).

W przypadku opadów atmosferycznych w dniu 1 września wychowawcy klas zabierają dzieci z boiska z w/w punktów do dolnej hali sportowej na poszczególne sektory: I, II, i III.

Nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zakładają w tym dniu maseczki lub przyłbice. Nie wchodzimy do sal lekcyjnych. Wejście do sekretariatu po dezynfekcji rąk.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content