W marcu uczniowie oddziałów przedszkolnych mogli wziąć udział w konkursie plastycznym ,,Wiosenne kwiaty”, którego celem było:

  • zainspirowanie uczniów do wyrażania środkami plastycznymi piękna wiosennych kwiatów;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych;
  • twórcza organizacja czasu wolnego
  • zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w konkursach.

Komisja konkursowa oceniając prace i przyznając nagrody brała pod  uwagę pomysłowość, wkład pracy i estetykę. Zwycięskie prace zostały wyeksponowane na wystawie.

 

Oto wyniki:

– 1 miejsce: Oskar Łasiński, Aleksy Waśkiewicz, Maria Turowska, Jakub Jasek

– 2 miejsce: Amelia Dębska, Wojciech Stanisławski, Aleksandra Kotlińska

– 3 miejsce: Maciej Słomski, Gaja Mróz, Miłosz Bielecki

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Aneta Szkatulska

Aneta Wiśniewska

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content