31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu

 

Z tej okazji wychowawcy przeprowadzą pogadankę na temat szkodliwości palenia tytoniu wzbogaconą prezentacją multimedialną na w/w temat, którą przygotowała Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Warszawie.  Wydarzeniu temu towarzyszy także wystawa uświadamiająca skutki palenia tytoniu. 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content