licencja

We wrześniu 2018 roku na terenie naszej szkoły uczniowie klasy gimnazjalnej: 3b i 3f, pod opieką koordynatora Małgorzaty Łaszcz-Toczek, rozpoczęli promocję akcji. Na szkolnych tablicach ściennych zostały rozwieszone plakaty, przykłady pomocnicze i “przypominajki” z tabliczką mnożenia. O 28 września o godzinie 8:05, pani wice dyrektor Iwona Skwirut, słowami: “Starsi sprawdzają, czy młodsi tabliczkę mnożenia znają”, rozpoczęła obchody VIII Światowych Dni Tabliczki Mnożenia. Podczas apelu uczniowie przedstawili zgromadzonym harmonogram dnia, przeegzaminowali również wybranych uczniów z każdej klasy. Uczniowie podczas apelu zostali wybrani drogą losowania. Następnie Komisje Egzaminacyjne pod opieką Małgorzaty Łaszcz-Toczek i Marty Niewiadomskiej przeprowadziły egzaminy pisemne w salach, sprawdzając wiedzę z zakresu tabliczki mnożenia. Po zakończeniu egzaminowania, Patrol Szkolny udał się do pobliskiego Parku Moczydło. Po objaśnieniu przez członków Patrolu zasad, chętni odpowiadali z tabliczki mnożenia. Po powrocie do szkoły na hali sportowej odbyły się dwa konkursy “Piłkarz Matematyk” i “Królowa Skakanki”. Po zaciętej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięzcy: Magdalena Węglarz i Igor Rechulicz z klasy 7. O 14:30 koordynator wspólnie z uczniami podsumował akcję. W szkole mamy 263 Expertów TM. W związku z obchodami w szkolne został zorganizowany konkurs “Wiersz o Tabliczce Mnożenia” do którego przystąpiło 12 uczniów naszej szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content