Zerówkowicze  grupy 0A to nasi najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 388 im. Jana Pawła II w Warszawie, którzy we wrześniu rozpoczęli swoją edukację. To wielkie przeżycie dla nas wszystkich, początki spotkań ze szkołą dla niektórych sześciolatków były trudne, ale teraz są coraz bardziej ciekawe świata i otwarte na nowe doświadczenia. Od pierwszych dni uczyły się samodzielności,gdyż w szkole stawiane im są już nowe wymagania i obowiązki wynikające z roli ucznia.Zauważyć można postępy w zakresie czytania, pisania i umiejętności matematycznych.

Dzieci podczas zajęć coraz chętniej współpracują w grupie rówieśniczej, podporządkowują się regułom i poleceniom. Nasze pierwsze sukcesy osiągamy poprzez respektowanie indywidualności, różnic rozwojowych dzieci, jak również zdolności oraz zainteresowań. Ulubioną formą spędzania czasu wciąż jest zabawa, którą wplatamy w proces nauki. Dążymy więc do urozmaicania zajęć dzieci poprzez udostępnianie im szeregu obiektów sportowych, które oferuje nasza szkoła. Potrzebę ruchu zaspokajają dzięki treningom judo i innym zajęciom dodatkowym. Dzień 13 października 2017 r. był dla nas dniemwyjątkowym i uroczystym. Zgodnie ze szkolną tradycją dzieci po raz pierwszy wzięły udział w uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i Święta Patrona Szkoły, gdzie dały pokaz swoich talentów muzycznych i recytatorskich.

Grupa 0A jest bardzo żywiołowa, ruchliwa, entuzjastyczna i chętna do kolejnych wyzwań jakie niesie edukacja!

 

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content