W ramach projektu powstała platforma e-learningowa – wsparcie edukacyjne Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Uczniowie podnoszą swoje umiejętności matematyczne rozwiązując zadania w systemie zeszyt.online. Najbardziej zaangażowani uczniowie wykazujący się najwyższym potencjałem są zapraszani na zajęcia warsztatowe na Politechnice Warszawskiej.
Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. W trakcie rozwiązywania zadań uczniowie zdolni, o których nie zapominamy, otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do aktualnych umiejętności i kompetencji.
Ważna jest aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie, w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby, która rozwiązuje zadania za niego. Dzieci uczestniczące w części zadaniowej  mają możliwość używania innowacyjnego systemu nauki matematyki, który jest wykorzystywany na Politechnice Warszawskiej. Wachlarz zadań zawiera ćwiczenia od dodawania do poziomu olimpijskiego. Uczeń słabszy wyrówna poziom wiedzy, a lepszy rozwiąże zadania konkursowe.
Artykuły o zeszyt.online

Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33
01-407 Warszawa

zakocha sie w warszawie na woli

Szkoła Podstawowa nr 388

im. Jana Pawła II

ul. Deotymy 25/33

01-407 Warszawa

tel/fax 22-836-03-41

22-836-37-23

e-mail: sekretariat.sp388@eduwarszawa.pl

www.sp388.com.pl

www.facebook.com/Gimnazjum48/

Skip to content